ปีเก่าผ่านพ้นไป

ปีเก่าผ่านพ้นไป
ทุกข์และภัยที่เคยมี
จงพ้นไปด้วยดี
เหมือนกับปีที่ผ่านไป
ส่วนสุขที่เคยมี
อย่าได้หนีจากไปไหน
ดำรงมั่นคงไว้
คู่กายใจตลอดปี

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕