ทุก ๆ ก้าวย่าง

ในทุก ๆ ก้าวย่าง ทางชีวิต
ตามลิขิต แห่งกรรม แต่ยามหลัง
ทุกช่วงแห่ง วันวัย ไม่จีรัง
ทั้งสมหวัง ทั้งผิดพลาด อาจเจอะเจอ

เปรียบชีวิต เหมือนเรือเร่ ทะเลกว้าง
จุดหมายทาง ไม่แน่ แปรเสมอ
อนิจจัง ทั้งนั้น ทั้งฉันเธอ
หากใครเผลอ ประมาท อาจอับปาง

สติเป็น หางเสือ เรือชีวิต
ช่วยชี้ทิศ เตือนภัย ได้ทุกอย่าง
พาชีวิต นำส่ง ตรงทิศทาง
ให้ก้าวย่าง ไปสู่ ประตูชัย

อัปปะมาโท อะมะตัง ปะทัง
พระสอนสั่ง โปรดทำ ตามขานไข
ใช้สติ เป็นธรรม ประจำใจ
ชีวิตจัก ปลอดภัย ไร้ระทม

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ม.ค. ๒๕๖๖