เสบียงทาง

เมื่อวิญญาณถูกพรากออกจากร่าง
ต้องเดินทางแสนไกลไปโลกหน้า
เสบียงทางเป็นของจำต้องหา
พระสอนว่าสำคัญนั้นคือบุญ
ทาน ศีล ภาวนา อุตส่าห์สร้าง
เสบียงทางช่วยนำความอบอุ่น
ทั้งโลกนี้โลกหน้าไม่ว้าวุ่น
เมื่อมีบุญเคียงคู่อยู่กับตน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๗ ม.ค. ๒๕๖๖