วันครู

ถึงวันครูคิดถึงครูผู้สั่งสอน
ศิษย์ได้พรล้ำเลิศประเสริฐศรี
คือได้ทั้งความรู้และความดี
เพราะคุณครูจู้จี้สั่งสอนมา
พ้นขวากหนามบ่อเหวความเลวร้าย
ถึงจุดหมายที่วาดปรารถนา
โอ้บุญคุณของครูน่าบูชา
ศิษย์ขอกราบวันทาชั่วฟ้าดิน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖