ใครชั่วหรือใครดี

ใครชั่วหรือใครดี
รู้ได้ที่การกระทำ
มิใช่เพียงถ้อยคำ
ที่อวดโอ้โฆษณา
ความจริงสิ่งไม่ตาย
ปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนมา
ความดีความชั่วช้า
ย่อมคงอยู่คู่คนทำ

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖