การคิดถึงความตาย

การคิดถึงความตาย
ว่าสุดท้ายแล้วทุกคน
มั่งมีหรือยากจน
ล้วนไม่พ้นจากความตาย
เมายศเมาอำนาจ
และเมาชาติเคยมากมาย
ก็อาจจะสูญหาย
หรือบรรเทาเบาบางลง

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖