แม่

แม่เป็นครูก่อนใครในชีวิต
แม่เป็นมิตรกว่าใครในโลกหล้า
แม่เป็นเทพกว่าเทพทุกชั้นฟ้า
แม่เป็นพรหมยิ่งกว่าพระพรหมใด
แม่เป็นบุญเขตพิเศษสุด
กว่ามนุษยชนคนไหน ๆ
ลูกเคารพสักการท่านด้วยใจ
เป็นบุญใหญ่โชคดีมีมงคล

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ก.พ. ๒๕๖๖