มิตรที่ไม่ทิ้งมิตร

มิตรที่ไม่ทิ้งมิตร
คอยตามติดตลอดไป
โลกนี้หรือโลกไหน
ติดตามไปได้ทั้งนั้น
ช่วยปิดทางอบาย
สร้างบันไดขึ้นสวรรค์
ให้แต่ความสุขสันต์
มิตรผู้นั้น คือมิตรธรรม

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ก.พ. ๒๕๖๖