สร้างง่ายรักษาไว้แสนยาก

ทุกอย่างมักสร้างง่าย
รักษาไว้นั้นแสนยาก
เพราะใจคนส่วนมาก
ชอบเบื่อหน่ายไม่อดทน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ มี.ค. ๒๖๖๒