มนุษย์พระสอนว่า

มนุษย์พระสอนว่า
มีตัณหาอยู่ในใจ
บ้างโลภอยากจะได้
บ้างอยากไปเสียให้พ้น
ผู้คิดทำอะไร
ให้ถูกใจของทุกคน
จึงยากจักเกิดผล
ตามที่ตนปรารถนา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
มี.ค. ๒๕๖๖