จาคะ เสียสละ

จาคะ เสียสละ
ทรัพย์ อวัยวะ และชีวัน
โดยใช้สิ่งเหล่านั้น
เข้าแลกกันกับความดี
อุปสรรคและขวากหนาม
ความเลวทรามและไพรี
ทั้งมวลล้วนพ่ายหนี
แก่คนมีจาคธรรม

พระเทพมหาเจติยาจารย์
มี.ค. ๒๕๖๖