หัวหน้า

ฝูงโคนักปราชญ์ว่า
ตามหัวหน้าของตนไป
อิ่มเอมหรือมีภัย
ล้วนฝากไว้กับหัวหน้า
มนุษย์ก็เหมือนกัน
สุขที่ฝันและตามหา
ทุกอย่างจะได้มา
มีหัวหน้าเป็นสำคัญ

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖