ความคิดทุกชนิด

ความคิดทุกชนิด
ถูกและผิดล้วนเป็นได้
คิดเก่าหรือคิดใหม่
อย่าทิ้งไปอย่างไร้ค่า
ความคิดที่แตกต่าง
อาจเป็นทางแห่งปัญญา
เกิดการพัฒนา
ถ้าอัตตาไม่บังตา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๑ มี.ค. ๒๕๖๖