บุญ

มิตรมนุษย์รักสักเพียงใหน
ก็ติดตามไปได้แค่ป่าช้า
แต่มิตรบุญที่ใครได้ทำมา
แม้ชาติหน้ายังอยู่คู่เคียงกัน
ทุกชาติและทุกภพไม่หลบหน้า
คอยจัดหาสิ่งดีที่ใฝ่ฝัน
ทรัพย์ ยศ มิตรไมตรี มีครบครัน
แม้สวรรค์ก็หามาได้จริง

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖