มนุษย์นานาจิต

มนุษย์นานาจิต
มีความคิดเป็นของตน
ต่างมีเหตุและผล
ตามเพาะบ่มสั่งสมมา
ผู้หวังทำการใด
ให้ถูกใจคนถ้วนหน้า
ก็เหมือนประหนึ่งว่า
อยากนำฟ้ามาปูดิน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖