คำติติงเป็นสิ่งที่สำคัญ

จิตใจปุถุชน
อาจมืดมนบางเวลา
แม้ผู้มีปัญญา
ก็อาจเป็นได้เช่นกัน
ดังนั้นคำติติง
จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
ท่านว่าคำพูดนั้น
มีคุณค่ากว่าเงินทอง

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖