ความเพียร และปัญญา

ความเพียร และปัญญา
บุญสร้างมา แต่ปางบรรพ์
สามอย่างมารวมกัน
ประจำอยู่ในผู้ใด
ท่านว่าสรรพสิ่ง
อันมีจริงที่หวังไว้
ซึ่งไม่เกินวิสัย
สำเร็จได้ตามเวลา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖