ใครชั่ว หรือใครดี

ใครชั่ว หรือใครดี
รู้ได้ที่การกระทำ
มิใช่เพียงถ้อยคำ
ที่อวดโอ่โฆษณา
ความจริงสิ่งไม่ตาย
ปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนมา
ความดีความชั่วช้า
ย่อมคงอยู่ คู่คนทำ

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖