ร่างกายยามชรา

ร่างกายยามชรา
พระสอนว่าไม่เชื่อฟัง
เจ้าของไม่อาจสั่ง
ให้กระทำตามต้องการ
เพียงสั่งให้ยืนเดิน
เขาก็เมินเหมือนต่อต้าน
บางครั้งแม้อาหาร
ก็เกียจคร้านไม่ยอมกลืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ มีค.๒๕๖๒