คนดีคนชั่ว

คนดีทำความดี
พระทรงชี้ว่าแสนง่าย
แต่ว่าคนชั่วร้าย
ทำความดีนี้ยากเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ มีค.๒๕๖๒