ทรัพย์ ยศเป็นอามิส

ทรัพย์ ยศเป็นอามิส
เครื่องล่อจิตให้หลงไหล
ยามได้ให้ดีใจ
ยามเสียไปให้ระทม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒