อำนาจกับความดี

อำนาจกับความดี
ทั้งสองนี้อยู่คู่กัน
แน่นอนย่อมสร้างสรรค์
ความสุขแท้แก่สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ มิ.ย.๒๕๖๒