ถอยหลังหรือเดินหน้า

ถอยหลังหรือเดินหน้า
ย่อมมีค่าไม่ต่างกัน
ถ้าการทำอย่างนั้น
ประชาชนพ้นทุกข์ภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ มิ.ย.๒๕๖๒