สร้างศรัทธาให้สังคมเขาชมชอบ

สร้างศรัทธาให้สังคมเขาชมชอบ
คือคำตอบที่ตรงอย่าสงสัย
ศัตรู อุปสรรคและผองภัย
มากแค่ไหนก็แพ้แก่ศรัทธา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ส.ค.๒๕๖๒