กติกา

มนุษย์อยู่รวมกัน
ที่สำคัญ กติกา
ทำเหมือนกันทั่วหน้า
จึงสุขสมและร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ส.ค.๒๕๖๒