ทุกสิ่งที่เอนเอียง

ทุกสิ่งที่เอนเอียง
มักจะเสี่ยงการล้มลง
ต้องการความมั่นคง
ทำอะไรอย่าให้เอียง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ส.ค.๒๕๖๒