การพ่ายแพ้

ท่านว่าการพ่ายแพ้
อาจมีแก่ทุกสงคราม
แต่แพ้ที่ปราชญ์ห้าม
คืออย่าแพ้แก่อารมณ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ส.ค.๒๕๖๒