ชีวิตจะมีค่าอย่าหวังเลย

คิดจมปลักกับการณ์ที่ผ่านไป
เฝ้าแต่กังวลใจเรื่องภายหน้า
ปัจจุบันปล่อยไปไม่นำพา
ชีวิตจะมีค่าอย่าหวังเลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ส.ค.๒๕๖๒