ฉลาดคิดอุบาย

ฉลาดคิดอุบาย
แต่จิตใจอกุศล
กรรมเวรมักเวียนวน
มาทำลายให้ขมขื่น
แมงมุมสร้างข่ายไว้
หมายจะใช้ฆ่าสัตว์อื่น
บางครั้งก็หวนคืน
กลับกลายมาฆ่าตัวเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ส.ค.๒๕๖๒