ของกินมีแต่น้อย

ของกินมีแต่น้อย
คนรอคอยมีมากกว่า
จึงเกิดมีปัญหา
ความขัดแย้งแย่งของกิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ส.ค.๒๕๖๒