คนดีทำความดี

คนดีทำความดี
ถ้าอย่างนี้ท่านว่าง่าย
แต่ว่าคนชั่วร้าย
ทำความดีนี้ยากเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ส.ค.๒๕๖๒