น้ำผึ้งเพียงหยดเดียว

น้ำผึ้งเพียงหยดเดียว
ไม่เฉลียวปล่อยทิ้งไว้
สามารถให้เกิดภัย
ได้กว้างใหญ่เกินคาดคิด
คำสอนคนโบราณ
โปรดฟังท่านไว้สักนิด
นำมาใช้เตือนจิต
อาจช่วยดับยับยั้งภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ก.ย.๒๕๖๒