ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ

ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ
มีเจริญและเสื่อมได้
คำนี้พระสอนไว้
เพื่อเตือนให้คิดถึงธรรม
ไม่เหลิงเมื่อยามได้
ไม่ทุกข์ใจยามตกต่ำ
ไม่คิดทำบาปกรรม
เพื่อจะได้ไว้ครอบครอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ก.ย.๒๕๖๒