ความทุกข์หรือปัญหา

ความทุกข์หรือปัญหา
คู่กันมากับชีวิต
เหมือนคอยเฝ้าติดตาม
ชีวิตคนไปจนตาย
ไม่กลุ้มกับปัญหา
ใช้ปัญญาเข้าแก้ไข
ปัญหามากเท่าไร
ยิ่งทำให้เกิดปัญญา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ก.ย.๒๕๖๒