ปัญหาของมนุษย์

ความวัวไม่ทันหาย
มีความควายแทรกเข้ามา
นี้คือปวงปัญหา
ที่โบราณท่านสอนไว้
ปัญหาของมนุษย์
มากที่สุดกว่าของใคร
รู้แล้วโปรดทำใจ
คู่กันไปกับทำงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ก.ย.๒๕๖๒