สมชีวิตา

คนอื่นมีอะไร
คิดอยากได้ไปทุกอย่าง
ช้างขี้ ขี้ตามช้าง
มีแต่สร้างความทุกข์ใจ
สมชีวิตา
พระสอนว่ารู้จักใช้
พอสมกับรายได้
คือวิสัยบัณฑิตชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ต.ค.๒๕๖๒