แม่น้ำทุกสาย

แม่น้ำทุกสายล้วนไหลมา
จากดงป่าโขดเขินเนินขุนเขา
เส้นทางเดินลำบากยากมิเบา
กว่าจะเข้ามาหาประชาชน
แม้ทางเดินแสนยากอย่างหนักหนา
ก็มิได้คิดมาหาลาภผล
หรือหาความยิ่งใหญ่ให้แก่ตน
มาเพื่อคนได้ใช้ได้ดื่มกิน
ถ้าจิตใจคนเป็นเช่นแม่น้ำ
คงเลิศล้ำกว่าใครใดทั้งสิ้น
จะเป็นพรหมเทวาฟ้าหรือดิน
ทุกฐานถิ่นยากหามาเปรียบปาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ พ.ย.๒๕๖๒