เที่ยงแท้หนอแน่ชัด

นำเอาเพชรเม็ดงาม
อันล้ำค่า
ลดลงมาประดับไว้กับเท้า
แก้วกระจกด้อยค่า
ราคาเยาว์
กลับนำเอาไปประดับ
ไว้กับคอ
ราคาเพชรมิใช่ว่า
จะตกไป
แก้วกระจกก็มิใช่
ได้แต้มต่อ
ที่จะถูกชาวประชา
เขาด่าทอ
เที่ยงแท้หนอแน่ชัด
ผู้จัดการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ พ.ย.๒๕๖๒