ตำแยอยู่ในป่า

ตำแยอยู่ในป่า
หรือนำมาใส่แจกัน
ก็คงซึ่งความคัน
ไม่มีวันจะหายไป
มนุษย์มีจริต
คู่กับจิตมาอย่างไร
จะอยู่ ณ ที่ใด
ยากแก้ไขให้เปลี่ยนแปลง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ธ.ค.๒๕๖๒