ที่ใดขาดผู้รู้

ที่ใดขาดผู้รู้
หรือมีอยู่แต่ขาดธรรม
พูดกันแต่ถ้อยคำ
อันไม่นำประโยชน์มา
ที่นั้นเหล่านักปราชญ์
ท่านไม่จัดว่าสภา
เพราะคนที่เข้ามา
ไร้ความคิดบัณฑิตชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ธ.ค.๒๕๖๒