ต้นไม้ไม่มีจิต

ต้นไม้ไม่มีจิต
ยังยึดติดกับแผ่นดิน
เกิดได้เฉพาะถิ่น
ใช่โตใหญ่ได้ทั่วไป
ชีวิตของมนุษย์
ก็ประดุจดั่งต้นไม้
ผู้คิดจะโตใหญ่
ถิ่นที่อยู่ดูให้ดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ธ.ค.๒๕๖๒