เป็นผู้ใหญ่มีธรรมประจำจิต

เป็นผู้ใหญ่ มีธรรม ประจำจิต
มุ่งแต่คิด หวังดี เป็นที่ตั้ง
ไม่ลำเอียง เพราะรัก เพราะเกลียดชัง
ใจก็ยัง สดใส คล้ายพระพรหม
เหมือนต้นไม้ แม้ไร้ ซึ่งดอกผล
แต่ไม่จน กิ่งใบ ที่ให้ร่ม
ก็ยังดู เย็นตา น่าภิรมย์
ยิ่งสุขสม ยามได้ อาศัยเงา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ธ.ค.๒๕๖๒