คนที่อ้างเจ้านายเก่า

คนที่เข้ามาหา
โดยอ้างว่าเจ้านายเก่า
เป็นคนที่โง่เขลา
หรือชั่วร้ายไร้คุณธรรม
ท่านว่าผู้รับไว้
มักจะได้รับเคราะห์กรรม
โดยถูกเขากระทำ
อันตรายเมื่อปลายมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๒