มีโลภ โกรธ และหลง

มีโลภ โกรธ และหลง
เป็นแรงส่งในหัวใจ
ทำ พูดสิ่งใดไป
ทุกข์และภัยย่อมตามมา
อยากคิดจะสร้างสุข
ดับความทุกข์ดับปัญหา
คำพระท่านสอนว่า
โลภ โกรธ หลงจงอย่ามี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ธ.ค.๒๕๖๒