มัจจุมาร

มัจจุมาร นักปราชญ์ ท่านจัดไว้
ว่ายิ่งใหญ่ กว่าใคร ใดทั้งสิ้น
ทั้งมนุษย์ เทวา ฟ้าและดิน
เพียงได้ยิน นามนี้ อยากหนีไกล
ผู้มีบุญ มีปัญญา หรือว่าฤทธิ์
มีญาติมิตร ทรัพย์สาร สักปานไหน
หรือผู้คิด หลบหนี ไปที่ใด
จะพ้นภัย มัจจุมาร นั้นไม่มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ธ.ค.๒๕๖๒