พระนิพพานช่วยคนพ้นความตาย

อันเงื้อมหัตถ์ มัจจุราช นักปราชญ์ว่า
ยาวยิ่งกว่า สิ่งใด ในโลกนี้
และสามารถ เอื้อมไป ได้ทุกที่
ซึ่งเหล่าสัตว์ หลบหนี ไปซ่อนกาย
จะอยู่ที่ เมฆา มหาสมุทร
หวังให้สุด หัตถา นั้นอย่าหมาย
มีหนึ่งเดียว ช่วยคน พ้นความตาย
ปราชญ์ทั้งหลาย สอนว่า พระนิพพาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ธ.ค.๒๕๖๒