ศัตรูทำหน้าที่

ศัตรูทำหน้าที่
เป็นผู้ชี้ถูกและผิด
จะหวังสุจริต
นั้นยากนักที่จักมี
ท่านว่าหางสุนัข
แม้ใครจักหาวิธี
มากล้นพ้นทวี
ก็แสนยากจักให้ตรง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๑๓ ม.ค.๒๕๖๓