ความดีที่ทำไป

ความดีที่ทำไป
ด้วยจิตใจสุจริต
และทำด้วยชีวิต
มุ่งอุทิศให้ความดี
แม้นานถึงข้ามภพ
ก็ไม่หลบไม่หลีกหนี
เรียกว่าบารมี
ท่านทำเพื่อช่วยเหลือคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ม.ค.๒๕๖๓