สัทธา คือความเชื่อ

สัทธา คือความเชื่อ
อันอยู่เหนือเหตุและผล
ของเหล่าปุถุชน
ที่ตรองตรึกนึกคาดเดา
และการที่เชื่อไป
ย่อมมิใช่ความโง่เขลา
มิใช่ความว่างเปล่า
จากศีลธรรมคุณความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ม.ค.๒๕๖๓