สมมติและปรมัตถ์

สมมติและปรมัตถ์
ล้วนแต่จัดว่าความจริง
ทั้งสองสำคัญยิ่ง
ต่อชีวิตและจิตใจ
สมมติใช้สร้างสรรค์
ทุกสิ่งอันให้ก้าวไกล
ปรมัตถ์ท่านสอนไว้
เพื่อทำใจให้ปล่อยวาง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ม.ค.๒๕๖๓